Ikke mange vil anfægte, at dem, der skulle være så uheldige at pådrage sig en skade af den ene eller anden midlertidigt eller varige livsændrende karakter, naturligvis bør tilkendes en erstatning som kompensation for den svie og smerte samt permanente invalidering, der måtte følge.

Det er da også derfor, at de fleste mennesker troligt betaler kontingent hos et eller flere forsikringsselskaber – for at sikre sig i de tilfælde at uheldet skulle være ude. Mange af dem, der har været i denne ulykkelige situation, kender imidlertid også til, hvor kringlet og svært det kan være at gennemskue juraen i sådanne sager, hvor forsikringsselskabet måske ikke er helt enig med klageren om forholdene i sagen.

Der er dog hjælp at hente. For heldigvis er der gode advokatfirmaer, der gør en dyd ud af at stå den skadelidte bi i sager, der måske er gået i hårdknude. Et eksempel på et sådant firma er LRP, som er Horsens’ største advokatkontor, og som er specialister i erstatningssager. Deres erstatningsadvokater står altså parate til at hjælpe og rådgive dig, hvis du mener, at du har en erstatning til gode.

Skønt arbejdspladsen burde være et trygt sted, hvor man som medarbejder kan møde op og udføre sit arbejde uden bekymringer om at lide overlast, opstår der fortsat mange arbejdsskader. Det er dyrt for både arbejdsplads og medarbejder, og kan for sidstnævnte være livsændrende.

Som arbejdsgiver følger der et stort ansvar for sine medarbejdere med, og alle forsøger naturligvis at gøre alt, hvad der står i deres magt for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. Uheld og tilfældigheder er dog en uundgåelig del af livet, og derfor vil der altså altid være en risiko for at komme galt af sted – også på jobbet.

Står du med en skade, forvoldt af dit arbejdsmiljø, skal du naturligvis have den erstatning, som du er fortjener. LRP’s erstatningsadvokater vil hjælpe og bistå dig gennem den til tider bøvlede proces der forhåbentlig leder frem til din retmæssige erstatning.

Noget af det, som en erstatningsadvokat vil hjælpe dig med, er at sørge for at overholde de tidsfrister, der er i en sådan proces. Derudover er der en masse dokumenter, der skal indhentes, blandt andet fra din egen læge og dit forsikringsselskab. Det hele kan synes utroligt forvirrende for de fleste almindelige mennesker, men her er LRP’s erstatningsadvokater altså din ven i nøden.

Når en arbejdsskade opstår, er arbejdsgiveren forpligtet til at anmelde den. Du skal så, som den skadelidte, undergå nogle undersøgelser hos en speciallæge, for at konkludere, hvad der har været ophav til den pågældende skade. Her vil en erstatningsadvokat også kunne rådgive dig, så du kommer til den bedst egnede speciallæge.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *